ชมบรรยากาศการศึกษาดูงานและข้อมูลเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมัน

ขอบคุณรายการมองโลกมองเรา ช่อง3

ชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่ http://news.ch3thailand.com/rerun/100/124773

Beauty Wealthy Healthy Hearty

(BW2H) Together

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

  • ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา
  • นักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ จนถึงวิธีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ระยะเวลาเรียนและสถานที่

  • ระยะเรียนเวลา 4 เดือน เริ่ม 20 มิถุนายน - 3 ตุลาคม 2562
  • เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 17.00 น.
  • สถานที่จัดการเรียนคือ สมาคมธรรมศาสตร์
  • ค่าอบรม 199,000 บาท รวม (กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัครเรียน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120